– Xây dựng các mạng lưới cáp viễn thông, thông tin liên lạc và các công trình, cấu trúc có liên quan:
+ Các tuyến cáp, mạng lưới viễn thông.
+ Các tuyến cột, tuyến cống, bể để kéo cáp thông tin và các công trình phụ trợ.
– Xây dựng công trình đài, trạm thu phát sóng truyền thanh, truyền hình và các công trình có liên quan.

 • Tư vấn đầu tư xây dựng, lập dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công các công trình điện (đường dây, trạm biến áp, cao ốc văn phòng, chung cư, nhà xưởng), các công trình kiến trúc, xây dựng dân dụng và công nghiệp.
 • Giám sát thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp: lắp đặt phần điện và thiết bị điện công trình, lắp đặt thiết bị công nghệ, thông tin viễn thông, xây dựng và hoàn thiện
 • Thẩm tra thiết kế, dự đoán công trình
 • Tư vấn lập hồ sơ mời thầu. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, điều tra tác động môi trường. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng. Chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng
 • Khảo sát địa chất, khảo sát địa hình công trình xây dựng
 • Tư vấn đấu thầu. Định giá xây dựng
 • Tư vấn tiết kiệm năng lượng. Tư vấn kiểm toán năng lượng
 • Tư vấn, quản lý dự án
 • Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình điện dân dụng, cơ điện, điện công nghiệp, công trình công nghệ thông tin và viễn thông, điện tử và tự động hóa
 • Thi công các công trình điện( đường dây, trạm biến áp) cấp điện áp 110KV trở xuống, các công trình viễn thông, các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
 • Mua bán vật tư thiết bị điện, viễn thông, công nghệ thông tin
 • Mua bán trang thiết bị, dụng cụ văn phòng, hàng trang trí nội thất
 • Bảo trì, sửa chữa vật tư, thiết bị điện, công nghệ thông tin và viễn thông

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, giám sát và thi công công trình, chúng tôi rất mong muốn được phục vụ hoặc hợp tác với Qúy Công ty dưới nhiều hình thức tư vấn, quy hoạch, lập dự án, thiết kế, lập dự toán, thẩm tra thiết kế, dự toán, giám sát thi công, thi công xây dựng công trình, kinh doanh mua bán vật tư thiết bị, …
Công ty chúng tôi rất vinh dự nếu được phục vụ hoặc hợp tác với Qúy Công ty.

– Construction of telecommunications and communication cable networks and related works and structures:
+ Cable routes, telecommunications networks.
+ Pillar routes, sewer lines, tanks to pull communication cables and ancillary works.
– Construction of radio and television broadcasting stations and stations and related works.

Construction investment consulting, investment project formulation, economic and technical reports, technical design, construction drawing design of electrical works (lines, substations, office buildings, apartments) , factories), architectural works, civil and industrial construction.
Construction supervision of civil and industrial works: installation of electrical parts and electrical equipment of works, installation of technological equipment, information and telecommunications, construction and finishing
Design verification, project prediction
Consultancy on preparation of bidding documents. Prepare environmental impact assessment reports, investigate environmental impacts. Quality inspection of construction works. Certification of construction quality conformity
Geological survey, topographic survey of construction works
Advice contractor. Construction valuation
Energy saving advice. Energy audit consulting
Project management consultancy
Construction and installation of equipment for civil, electromechanical, industrial electrical works, information technology and telecommunications works, electronics and automation
Construction of electrical works (lines, substations) with voltage of 110KV or less, telecommunications works, civil and industrial constructions
Purchase and sale of electrical equipment, telecommunications, information technology
Buy and sell equipment, office tools, interior decoration products
Maintenance and repair of materials, electrical equipment, information technology and telecommunications

With many years of experience in the field of design, supervision and construction, we are looking forward to serving or cooperating with your company in many forms of consulting, planning, project planning, design. , making estimates, verifying designs, costing, supervising construction, building construction, trading in materials and equipment, …
Our company is honored to serve or cooperate with your company.

 

Contact Me on Zalo
0917.657.039