Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần phải hoạt động dưới một sơ đồ tổ chức rõ ràng. Việc xây dựng sơ đồ tổ chức công ty giúp quá trình vận hành được trơn tru và đạt được mục tiêu chung cho doanh nghiệp. Vậy làm thế nào để xây dựng được một sơ đồ phù hợp với tổ chức/doanh nghiệp mình. Mời quý khách xem sơ đồ tổ chức CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG ZAMIL:

 

1. Chức năng và nhiệm vụ của phòng kinh tế và kế hoạch

Thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất của Công ty.
Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu thiết bị, hàng hóa, vật tư phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công ty.
Tìm hiểu nghiên cứu, cập nhật thông tin về công nghệ, thiết bị mới. Thường xuyên cập nhật nguồn cung cấp và giá cả thị trường.
Tìm hiểu, nghiên cứu, tiếp cận và tìm kiếm cơ hội đầu tư, góp vốn cổ phần vào các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài.
Xây dựng phương án đầu tư phát triển và là đầu mối thực hiện các nghiệp vụ trong lĩnh vực: đầu tư tài chính, bất động sản, đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng, nhà ở, văn phòng, các khu vui chơi giải trí…để bán hoặc cho thuê.
Phối hợp với các phòng ban của Công ty để triển khai thực hiện các dự án đầu tư do Công ty làm chủ đầu tư đến khi kết thúc đầu tư, thanh quyết toán vốn đầu tư đưa công trình vào sử dụng.
Nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước, dự báo xu hướng phát triển đề ra phương hướng phù hợp giúp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
Thực hiện quảng bá thương hiệu phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các hợp đồng kinh tế.
Thường xuyên tiếp xúc và liên hệ với khách hàng ở trong và ngoài nước để tìm hiểu nắm bắt thông tin, nhu cầu của khách hàng trong việc tìm kiếm các hợp đồng mới.
Lập các phương án phát triển thị trường, sản phẩm và dịch vụ mở mang tính chiến lược.
Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Công ty.
Trên cơ sở kế hoạch của các phòng ban, Phòng KT-KH tổng hợp và xây dựng kế hoạch tổng thể của Công ty về xây dựng, đầu tư sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu thiết bị, hàng hóa, vật tư và các kế hoạch có liên quan đến hoạt động của Công ty.

2. Chức năng và nhiệm vụ của phòng phát triển dự án

Tiếp nhận toàn bộ tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất và lực lượng lao động của Ban quản lý dự án bảo đảm an toàn xây dựng, trực thuộc Tổng Công ty xây dựng Bùi Thành Bảo đảm an toàn xây dựng; khai thác, quản lý có hiệu quả để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Xây dựng Quy chế hoạt động và nội quy làm việc, trình Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn xây dựng xem xét, phê duyệt.
Giám đốc Ban quản lý dự án bảo đảm xây dựng, trực thuộc Tổng Công ty xây dựng Bùi Thành Bảo đảm an toàn xây dựng có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của đơn vị ổn định; chịu trách nhiệm về toàn bộ tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất và lực lượng lao động của đơn vị cho đến khi chính thức bàn giao sang Ban quản lý dự án hàng hải miền Nam, trực thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

3. Chức năng và nhiệm vụ của phòng kỹ thuật thi công

Lập hồ sơ thiết kế dự toán, quản lý, giám sát kỹ thuật các công trình xây dựng mới, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên cơ sở hạ tầng bảo đảm an toàn hàng hải, sản phẩm đóng mới, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên lĩnh vực cơ khí phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải; thẩm định các hồ sơ thiết kế kỹ thuật được giao trong phạm vi được phân cấp
Nghiên cứu biên soạn các văn bản quản lý về kỹ thuật trong lĩnh vực công trình, cơ khí. Nghiên cứu biên soạn các tài liệu nghiệp vụ đào tạo công nhân kỹ thuật ngành xây dựng
Lập thủ tục chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư các dự án đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo đảm an toàn xây dựng
Theo dõi công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy, bộ và các trang thiết bị theo quy định
Kiểm tra chất lượng các sản phẩm lĩnh vực công trình và lĩnh vực xây dựng
Xử lý các sự cố đột xuất về báo hiệu xây dựng

4. Chức năng và nhiệm vụ của phòng tài chính kế toán

Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm, ngắn hạn và dài hạn phù hợp với kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng công ty;
Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch tài chính đã được duyệt và đề xuất biện pháp điều chỉnh phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty tại các thời điểm;
Tổ chức công tác hạch toán kế toán, công tác thống kê và bộ máy kế toán thống kê theo Luật Kế toán, chuẩn mực kế toán, các quy định hiện hành của pháp luật và phù hợp với mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh của Tổng công ty;

Contact Me on Zalo
0917.657.039