Công trình giao thông là một trong những phân loại của công trình xây dựng do Bộ Giao thông vận tải quản lý chất lượng công trình giao thông trừ các công trình giao thông do Bộ Xây dựng quản lý. Mỗi loại công trình giao sẽ bao gồm các công trình lớn nhỏ và những tiêu chí quy định để phân cấp công trình giao thông.

– Xây dựng đường cao tốc, đường ô tô, đường phố, các loại đường khác và đường cho người đi bộ;
– Các công việc bề mặt trên đường phố, đường bộ, đường cao tốc, cầu cống:
– Rải nhựa đường;
– Sơn đường và các loại sơn khác;
– Lắp đặt các đường chắn, các dấu hiệu giao thông và các thứ tương tự;
– Xây dựng cầu, bao gồm cầu cho đường cao tốc;
– Xây dựng đường ống;
– Xây dựng đường sắt và đường ngầm.
– Xây dựng đường băng máy bay.

Traffic works is one of the classifications of construction works managed by the Ministry of Transport, except for traffic works managed by the Ministry of Construction. Each type of traffic works will include large and small works and specified criteria for the classification of traffic works.

– Construction of highways, motorways, streets, other types of roads and pedestrian roads;
– Surface works on streets, roads, highways, bridges:
– Laying asphalt;
– Road paints and other paints;
– Installation of barriers, traffic signs and the like;
– Construction of bridges, including bridges for highways;
– Construction of pipelines;
– Construction of railways and underground roads.
– Airplane runway construction.

Contact Me on Zalo
0917.657.039