Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG ZAMIL
Tên tiếng Anh: ZAMIL MECHANICAL AND CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
Tên viết tắt: ZAMIL MECHANICAL AND CONSTRUCTION CO., LTD
Giấy phép kinh doanh số: 3602751954
Ngày cấp phép: 22/06/2012
Ngày hoạt động: 12/03/2012
Địa chỉ: 147/42, KP 10, Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251 391 8955 – 0917 657 039
Website: xaydungzamil.com
Email: xaydungzamil@gmail.com
Vốn điều lệ: 8.000.000.000 Đồng
Đại diện pháp lý: Ông ĐINH VĂN CHIẾN – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Giám đốc.

Company’s name: ZAMIL MECHANICAL AND CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
Abbreviated name: ZAMIL MECHANICAL AND CONSTRUCTION CO., LTD
Business license number: 3602751954

License date: June 22, 2012
Operating date: March 12, 2012
Address: 147/42, Quarter 10, Tan Phong Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.

Tel: 0251 391 8955 – 0917 657 039
Website: xaydungzamil.com
Email: xaydungzamil@gmail.com
Charter capital: 8,000,000,000 VND
Legal representation: Mr. DINH VAN CHIEN – Position: Chairman of the Member’s Council and Director

GIẤY PHÉP KINH DOANH/ BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATE

Contact Me on Zalo
0917.657.039