• Xây dựng nhà để ở/ Building houses to live in
 • Xây dựng nhà không để ở/ Building non-residential houses
 • Xây dựng công trình đường bộ/ Construction of road works
 • Sửa chữa máy móc, thiết bị/ Repair of machinery and equipment
 • Xây dựng công trình điện/ Construction of electrical works
 • Xây dựng công trình cấp, thoát nước/ Construction of water supply and drainage works
 • Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc/ Construction of telecommunications and communication works
 • Xây dựng công trình công ích khác/ Construction of other public works
 • Xây dựng công trình thủy/ Construction of water works
 • Xây dựng công trình khai khoáng/ Construction of mining works
 • Xây dựng công trình chế biến, chế tạo/ Construction of processing and manufacturing works
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác/ Construction of other civil engineering works
 • Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng/ Phá dỡ, chuẩn bị địa điểm
 • Lắp đặt hệ thống điện/ Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác/ Installation of other building systems
 • Thi công lắp đặt hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy, hệ thống báo động, hệ thống thu lôi, chống sét/ Thi công lắp đặt hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy, hệ thống báo động, hệ thống chống sét
 • Hoàn thiện công trình xây dựng/ Finish construction
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ/ Freight transport by road
Contact Me on Zalo
0917.657.039