Với bề dày kinh nghiệm và thế mạnh trong lĩnh vực thi công xây lắp, CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG ZAMIL có khả năng đáp ứng những công trình quy mô lớn, cao tầng, kỹ thuật phức tạp, yêu cầu cao về tiến độ, có chuyên ngành đặc thù riêng.

Bằng việc áp dụng công nghệ tiên tiến, thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng, CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG ZAMIL được khách hàng đánh giá là nhà thầu chuyên nghiệp trong việc thi công xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, công trình kỹ thuật hạ tầng và khu công nghiệp, công trình giao thông, thuỷ lợi…

– Xây dựng đường ống và hệ thống đường nước như:

+ Hệ thống thủy lợi (kênh).

+ Hồ chứa.

– Xây dựng các công trình cửa:

+ Hệ thống thoát nước thải, bao gồm cả sửa chữa.

+ Nhà máy xử lý nước thải.

+ Trạm bơm.

 

With a wealth of experience and strengths in the field of construction and installation, ZAMIL MECHANICAL AND CONSTRUCTION One Member Co., Ltd. is capable of meeting large-scale, high-rise, complex technical and high-demand projects. progress, has its own particular specialty.

By applying advanced technology, construction to ensure progress and quality, ZAMIL MECHANICAL AND CONSTRUCTION CO., LTD is appreciated by customers as a professional contractor in the construction of industrial projects. , civil, technical infrastructure works and industrial parks, traffic works, irrigation…

– Construction of pipelines and water systems such as:

+ Irrigation system (canal).

+ Reservoir.

– Construction of door works:

+ Sewage drainage system, including repair.

+ Wastewater treatment plant.

+ Pumping station.

Contact Me on Zalo
0917.657.039