ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ/ HUMAN RESOURCE

Nguồn nhân lực là tài sản lớn nhất của CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG ZAMIL. Vì vậy chúng tôi luôn quan tâm xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, đây chính là tiền đề để Công ty phát triển bền vững.
CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG ZAMIL là sự kết hợp và phát triển giữa mô hình Công ty hiện đại tân tiến với một Ban lãnh đạo trình độ cao, giàu kinh nghiệm cùng với đội ngũ nhân viên năng động, luôn nhiệt huyết và sáng tạo, đó chính là niềm tự hào và lợi thế cạnh tranh của  CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG ZAMIL.

Với chính sách tuyển chọn, đào tạo và đãi ngộ hợp lý, CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG ZAMIL đang hoạt động chuyên nghiệp với đội ngũ nhân sự chất lượng, bao gồm: 02 thạc sỹ kỹ sư, 05 kỹ sư, 02 kiến trúc sư, 04 cử nhân kinh tế, 50 công nhân.

Human resource is the biggest asset of ZAMIL MECHANICAL AND CONSTRUCTION. Therefore, we are always interested in building a professional team, this is the premise for the company to develop sustainably.
ZAMIL MECHANICAL AND CONSTRUCTION is the combination and development between a trendy and modern company model with a highly qualified and experienced management board as well as a dynamic, enthusiastic and creative staff team. It is the pride and competitive advantage of ZAMIL MECHANICAL AND CONSTRUCTION .
As rendered by an effective selection, training, compensation & remuneration plan, ZAMIL MECHANICAL AND CONSTRUCTION takes pride in its professional operation run by a team of highly-qualified employees including 02 master engineers, 05 engineers, 02 architects, 04 employees with a bachelor’s degree in economics, 50 skilled workers.

BAN ĐIỀU HÀNH/ EXECUTIVE BOARD

Ban điều hành gồm có 01 Giám đốc, 03 Phó Giám đốc.

Giám đốc công ty do HĐQT bổ nhiệm và miễn nhiệm là người đại diện theo pháp luật Công ty. Là người điều hành công việc sản xuất kinh doanh hằng ngày của Công ty; Chịu sự kiểm tra và giám sát của HĐQT và chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Hỗ trợ đắc lực cho Giám đốc trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh là các Phó Giám đốc. Các Phó Giám đốc được HĐQT bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc.

The Executive Board is composed of 01 Director and 03 Deputy Directors.
The Director is appointed and dismissed at the decision by the Board of Directors. The Director acts as the legal representative of the company and is in charge of executing the company’s business operations. The Director will be subject to the inspection and supervision by the Board of Directors and Director will be held liable for any omissions and failures in the implementation of the assigned task.
Deputy Directors’ responsibilities including coordinating and supporting Directors across business areas. Deputy Directors are appointed by the Board of Directors at the request of the Director.

CÁC PHÒNG THAM MƯU/ ADVISING DEPARTMENT

 • Phòng Kế Toán
  Accounting Department
 • Phòng Tổ Chức HC
  Organization & Administration Department
 • Phòng Kế Hoạch Vật Tư
  Materials Planning Department
 • Phòng Kinh Doanh
  Business Department
 • Phòng Thi Công
  Construction Department
 • Phòng Kỹ Thuật
  Technical Department

Các phòng ban có chức năng tham mưu cho Giám đốc về các lĩnh vực được phân công, như kinh doanh, kỹ thuật, chất lượng, tài chính – kế toán, vật tư thiết bị, tổ chức cán bộ – tiền lương, tiêu chuẩn định mức…
Phối hợp hoạt động giữa các phòng ban với nhau và các bộ phận cấp dưới. Kiểm tra việc thực hiện, tổng kết, đánh giá kết quả.

The departments function as Director’s advisors including sales, technical, quality, finance – accounting, equipment management, supply management, HR-C&B, norms, etc.
Advising departments are responsible for the coordination between departments and subordinate divisions as well as implementation review and evaluation.

Contact Me on Zalo
0917.657.039